mwnwgl 1: Anghyfiaith

£0.01 - £10.00
Image of mwnwgl 1: Anghyfiaith
mwnwgl 1: Anghyfiaith
Sold Out — £0.01 - £10.00

"anghyfiaith: Heb fod o’r un iaith, yn siarad iaith estron neu’n perthyn i iaith estron, mewn iaith estron, yn yr iaith wreiddiol, heb ei gyfieithu; estron, dieithr: not of the same language, speaking or pertaining to a foreign language, in a foreign language, in the original language, untranslated; foreign, alien, strange."

Cyhoeddiad print 56 tudalen o sgwennu/celf gwreiddiol gan yr artistiaid Radha Patel, Catrin Menai, Bob Gelsthorpe, Joanna Wright, Umulkhayr Mohamed a Sarah Roberts, wedi'i guradu a'i greu gan Esyllt Angharad Lewis, Dylan Huw ac Elin Meredydd.

Cyllidwyd gan gomisiwn Intermission gan g39.
Dyluniad clawr gan Sarah Roberts.
Printio gan Snap Shop, Caerdydd.

mwnwgl 1: Anghyfiaith
View